Otuliny z wełny skalnej – wytrzymała izolacja HVAC Paroc Alu Coat T

25/03/2022 | Artykuły, Strefa wiedzy

Ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja (HVAC) powinny sprawiać, że nasze budynki będą wygodnym, zdrowym i bezpiecznym miejscem zamieszkania oraz pracy. Wytrzymałe, bezpieczne ogniowo i wydajne pod względem energetycznym rozwiązania systemów HVAC często wykonywane są z wełny skalnej. Jej właściwości sprawiają, że jest ona idealna do zastosowań w systemach HVAC. Otuliny wykonane z wełny skalnej stosuje się do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych. Jedną z najpopularniejszych otulin tego typu jest PAROC HVAC Section AluCoat T wykonana z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną.

Proces produkcji wełny skalnej

Surowce takie jak: bazalt, gabro, dolomit lub kruszywa wapienne trafiają do pieca szybowego. Pod wpływem gorącego powietrza koks się zapala i następuje roztopienie tłucznia skalnego. Lawa trafia na maszyny rozwłókniające, a włókna pokrywane są lepiszczem. Kolejnym etapem jest komora osadnicza, gdzie włókna zostają równomiernie rozłożone i uformowane w kobierzec. Tak przygotowana wełna skalna poddawana jest procesowi zmiany kierunku włókien. Następnie wełna skalna trafia do komory polimeryzacyjnej. Tutaj nadaje się odpowiednią grubość produktu i właściwości wytrzymałościowe. Ostatnim etapem produkcji wełny skalnej jest odpowiednie docięcie przez specjalne piły.

Jakie właściwości mają otuliny z wełny mineralnej?

Dzięki zastosowaniu folii aluminiowej otulina ma estetyczna powierzchnię, która dodatkowo chroni przed wykraplaniem się pary wodnej z otaczającego powietrza.

A. Skuteczna izolacja termiczna

Głównym celem izolacji termicznej jest zapobieganie niekontrolowanym przepływom ciepła do otoczenia. Przewodność cieplna izolacji jest jedną z jej najważniejszych cech. Wełna kamienna ma niską przewodność cieplną, co sprawia, że jest bardzo odporna na przenikanie przez nią ciepła. Ograniczenie przenikania ciepła przyczynia się do bezpośrednich oszczędności w zużyciu energii. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej izolacji systemów chłodzenia, należy zwracać uwagę na fakt, że koszty chłodzenia są w przybliżeniu trzy razy wyższe niż koszty ogrzewania. Z tego względu ważne jest, by przewody chłodzenia były izolowane w ten sam sposób jak rury z gorącą wodą.

B. Izolacja akustyczna – wyciszenie niepożądanych hałasów

Elementy systemów klimatyzacji i wentylacji mogą wytwarzać hałas, który negatywnie wpływa na środowisko, osoby zamieszkujące budynki oraz pracowników w nich przebywających. Dzięki porowatej strukturze wełny oraz optymalnie dobranej gęstości, produkty z wełny skalnej zapewniają dobrą izolację akustyczną oraz ograniczają niepożądany hałas. W cichym środowisku przyjemniej jest mieszkać i pracować.

C. Odporność wełny skalnej na wysokie temperatury

Wełna skalna charakteryzuje się najlepszą możliwą klasą reakcji na ogień – A1. Otuliny takie jak PAROC HVAC Section AluCoat T są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około 200°C. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000°C. Dodać należy, że właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się wraz z upływem czasu.

D. Wełna skalna jest przyjazna dla środowiska i ludzi

Produkty z wełny kamiennej są wykonane z czystych, naturalnych materiałów. Są przyjazne dla środowiska, nie powodują szkód w środowisku naturalnym w czasie stosowania oraz po zakończeniu ich eksploatacji. Wełna skalna nie zawiera żadnych składników ani substancji chemicznych, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby jej recykling. Wełna kamienna jest wyjątkowo czystym materiałem. Zarówno Building Information Foundation RTS oraz Sisäilmayhdistys (fińskie stowarzyszenie badające powietrze wewnątrz pomieszczeń) sklasyfikowały wełnę kamienną PAROC HVAC Section AluCoat T w najlepszej klasie M1, ponieważ nie zanieczyszcza powietrza wewnątrz pomieszczeń.

E. Niska absorpcja wody

Istnieje wiele zastosowań, w których izolacje mogą być narażone na działanie wody czy wysoką wilgotność. Absorpcja wody jest ważną cechą charakteryzującą materiał izolacyjny. Jeżeli izolacja wchłania wodę, może powodować uszkodzenia instalacji poprzez korozję, ale może również drastycznie obniżyć właściwości izolacyjne materiału. Testy wykonane zgodnie z normami EN 1609 oraz EN 13472 udowadniają, że produkty PAROC HVAC Section AluCoat T nie wchłaniają, ani nie magazynują wilgoci. Wchłanianie wody przez produkty z wełny skalnej jest znacznie niższe niż wymagany 1 kg/m. Budynek, w którym wykorzystano produkty z wełny mineralnej pozostaje suchy, co gwarantuje zdrowe powietrze wewnątrz pomieszczeń oraz długi okres użytkowania budynku i elementów instalacji HVAC.

F. Jakość izolacji otulin skalnych pozostaje niezmienna mimo upływu lat

Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie – lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego.

Gdzie stosuje się otuliny PAROC HVAC Section AluCoat T?

Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, przewodów klimatyzacyjnych instalacji przemysłowych i przewodów kominowych. Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i wełną nie może przekraczać +80°C.

Zastosowanie izolacji z wełny skalnej

Jak montować izolacje z wełny skalnej na rurach?

A. Ogólne wytyczne:

 • W trakcie instalacji temperatura materiału izolacyjnego i izolowanego elementu powinna wynosić minimum +10°C.
 • Pozwól, aby temperatura materiału izolacyjnego dostosowała się do temperatury otoczenia instalacji.
 • Taśmy montażowe zawsze przechowuj w temperaturze pokojowej.
 • Sprawdź, czy powierzchnie które łączysz za pomocą taśmy montażowej są czyste i suche.
 • Upewnij się, że na szwie wzdłużnym krawędzie otuliny przylegają do siebie szczelnie, lecz bez dodatkowego nacisku. Ta sama zasada odnosi się do konstrukcji wsporczych oraz innych wystających elementów.
 • Zabezpiecz zamknięcie otuliny stalowym drutem wiązałkowym, opaską zaciskową lub taśmą montażową, zachowując odstępy co 300 mm
 • Kolana instalacji zaizoluj albo gotowym, prefabrykowanym elementem PAROC Hvac Bend AluCoat T albo poprzez wycięcie segmentów z prostej otuliny izolacyjnej. Jeśli korzystasz z otuliny w kształcie segmentów/klinów, zabezpiecz łączenia pomiędzy nimi za pomocą taśmy montażowej.
 • Brzegi/zakończenia otuliny zabezpiecz manszetami zakańczającymi. Owiń pasek manszety po obwodzie krawędzi otuliny i przytwierdź go za pomocą nitów lub taśmy

B. PAROC Hvac Section AluCoat T:

 • Ułóż otulinę na rurze.
 • Dociśnij do siebie wzdłużne krawędzie otuliny.
 • Zdejmij papierową taśmę ochronną z zakładki samoprzylepnej.
 • Dociskając zakładkę samoprzylepną, zaklej łączenie otuliny wzdłuż szwu.
 • Nie naciągaj nadmiernie zakładki samoprzylepnej.
 • Dociśnij szczelnie obie krawędzie do siebie
 • Użyj plastikowej szpatuły, aby docisnąć, usunąć pęcherzyki powietrza i wygładzić łączenia wykonane zakładką samoprzylepną.
 • Zabezpiecz mechanicznie uzyskane łączenie za pomocą stalowego drutu wiązałkowego, opaski zaciskowej lub taśmy montażowej, zachowując maksymalne odstępy co 300 mm.
 • Aby zapobiec kondensacji wilgoci, łączenia poszczególnych odcinków otulin oraz rozgałęzienia instalacji uszczelnij za pomocą taśmy.
 • Zakończenie izolacji przeciwkondensacyjnej należy uszczelnić, zaklejając taśmą krawędź otuliny razem z izolowanym przewodem.

C. Oklejanie elementów wsporczych:

 • Przed przystąpieniem do właściwego montażu, dotnij odpowiednie elementy.
 • Nie dociskaj połączeń zbyt mocno do siebie.
 • Zabezpiecz otulinę w strefie elementu wsporczego dodatkowo używając stalowego drutu, taśmy lub opaski zaciskowej.
 • Uszczelnij podstawę podparcia/podwieszenia, na przykład przy pomocy silikonu.
 • Aby zapobiec kondensacji wilgoci pod warstwą izolacji, zaklej odpowiednio wszelkie nacięcia lub otwory w pokryciu z folii aluminiowej za pomocą taśmy PAROC AluCoat Tape oraz dodatkowo czoło otuliny z rura zaklej szczelnie taśmą, powtórzyć co 3 metry lub maksymalnie na co trzecim odcinku otuliny.
Odporność izolacji z wełny skalnej na działanie wody

Jak bezpiecznie transportować i przechowywać wełniane otuliny?

A. Transport

W czasie transportu opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

B. Przechowywanie

W czasie magazynowania rulony należy układać na równym podłożu w pozycji leżącej, maksymalnie do wysokości 2 metrów. Pomieszczenia magazynowe i środki transportowe powinny skutecznie zabezpieczać wyroby przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.

Dane techniczne:

 • Numer Certyfikatu: 0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland

 • Kod Oznaczeniowy: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

 • Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Przejście ogniowe z PAROC HVAC Section AluCoat T

Dokumentacja PAROC HVAC Section AluCoat T

► Deklaracja własności użytkowych – pobierz

► Ulotka – pobierz

► Karta Techniczna – pobierz
5/5 - (1 vote)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Izolacja kanałów wentylacyjnych – przepisy i normy prawne

Izolacja kanałów wentylacyjnych – przepisy i normy prawne

Izolacja kanałów wentylacyjnych – obowiązujące przepisy i normy prawne, które należy spełnić, aby zapewnić efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo budynków, jak też trwałość i funkcjonalność całego systemu wentylacji. Dowiedz się więcej!

Nowy ekspert w Zespole Grupy PRZYBYSZEWSCY!

Nowy ekspert w Zespole Grupy PRZYBYSZEWSCY!

🎉 Świetne wieści! Cała Grupa Przybyszewscy świętuje, ponieważ nasz Zespół właśnie został wzmocniony przez kolejnego znakomitego specjalistę - Lidię Pietraszkiewicz! Lidia dołączyła do naszej Grupy z imponującym doświadczeniem i wiedzą, której nie sposób przecenić....

Miód z własnej pasieki dla naszych Klientów

Miód z własnej pasieki dla naszych Klientów

Pracowite pszczoły wytrwale pracują nad produkcją zdrowego miodu w naszych pasiekach. Wpadnij do naszej siedziby przy ul. Obornickiej 350A w Poznaniu po słoiczek dla Ciebie!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

7:00-15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

4,6 25 reviews

oferta

► Izolacje Kauczukowe

► Izolacje poliuretanowe

► Izolacje polietylenowe

► Izolacje wełna mineralna

► Otuliny styropianowe

► Zabezpieczenia p.poż.

► Wentylacja

► Akcesoria montażowe

► Systemy zamocowań

► Klimatyzatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 Novoterm Poznań | All rights reserved.