Procedura transportowa

Wersja: V1
Data obowiązywania: od 01-03-2020

1. Środki transportu używane przez Novoterm są w pełni sprawne oraz mają aktualne badania techniczne i dopuszczenia (np. HDS).
2. Kierowcy zatrudnieni w Novoterm mają odpowiednie doświadczenie oraz wszelkie wymagane badania.
3. Transport bezpłatny: Novoterm świadczy bezpłatny transport swoich produktów wentylacyjnych oraz izolacyjnych dla dostaw:
    a) Poznań i okolice w promieniu 30 km bez minimum logistycznego;
    b) odległość do 70 km od Poznania przy minimum logistycznym 1000 zł netto;
    c) odległość do 140 km od Poznania przy minimum logistycznym 2000 zł netto.
4. Transport płatny:
    a) koszt transportu w przypadku niespełnienia minimum logistycznego wyceniany jest indywidulanie przez Opiekuna handlowego;
    b) transport produktów betonowych oraz infrastrukturalnych wyceniany jest zawsze indywidulanie.

+48 661 22 33 20