Hurtowa dystrybucja izolacji hvcr

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Prawo budowlane wymaga coraz większej ilości produktów spełniających normy przeciwpożarowe. W tym celu wcieliliśmy do naszej oferty izolacje przeciwogniowe i przeciwpożarowe, które odznaczają się bardzo wysoką skutecznością, ale także uniwersalnością w możliwościach wykorzystania do różnych rodzajów rur oraz instalacji wentylacji. Pełnią one kilka funkcji, gdyż jednocześnie mogą niwelować powstający w instalacji hałas i izolować termicznie

Oferujemy nie tylko kompletne izolacje przeciwpożarowe, ale również inne akcesoria służące do wzmocnienia instalacji przeciwogniowej. Takim zabezpieczeniem są opaski ogniochronne, które są tworzone w wielu wersjach wymiarowych. Dzięki nim można wykonać dodatkowe zabezpieczenia obejmujące rurociągi wykonane z różnego rodzaju tworzyw i metali.

ochrona przeciwpożarowa

PRODUCENCI elementów

Armacell

Przepusty instalacyjne

ARMACELL Armaflex PROTECT

Opis

Z nową izolacją Armaflex® Protect przepusty instalacyjne dla niepalnych jak i palnych rur mogą być oddzielone łatwiej niż kiedykolwiek. Zarówno w stropach jak i ścianach zabudowy sztywnej oraz podatnej, Armaflex® Protect gwarantuje odporność ogniową na najwyższym poziomie we wszystkich elementach strukturalnych bez konieczności angażowania jakichkolwiek skomplikowanych środków. Stosując Armaflex® Protect, przestrzeń wokół rury może być wypełniona konwencjonalną zaprawą murarską. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie sprawnej realizacji zadań budowlanych.

Dzięki efektowi pęcznienia, w przypadku wystąpienia pożaru nowy Armaflex® Protect można zastosować w celu bezpiecznego oddzielenia przepustów nie tylko w instalacjach miedzianych, ze stali nierdzewnej czy też żeliwnych, ale również w przypadku zastosowania palnych wielowarstwowych rur z tworzyw sztucznych instalacji wodociągowej takich jak PE, PE-HD, PP czy PVC. Armaflex® Protect jest komponentem systemu współpracującym ze wszystkimi elastomerycznymi materiałami izolacyjnymi Armaflex® jak również klejami Armaflex® 520.

Uwaga: Brak wymagań co do minimalnych odstępów w przypadku zastosowania Armaflex® Protect – wszystkie rury mogą być montowane z zerowym dystansem.

Cechy szczególne

– jedno rozwiązanie do zastosowań cieplnych i chłodniczych
– dla rur stalowych, miedzianych i plastikowych
– nadaje się zarówno do ścian zabudowy podatnej, sztywnej oraz stropów
– szybki i łatwy montaż
– odporność ogniowa EI do 120 minut zgodnie z EN13501
– nadaje się do stosowania ze wszystkimi produktami izolacyjnymi Armaflex®
– zapewnia redukcję hałasu strukturalnego budynku

Pliki do pobrania

Niczuk

Kołnierze ogniochronne

Kołnierz Nipro ECG i ECGCut.

Zastosowanie

Kołnierz montowany jest na zewnątrz ściany lub stropu, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez izolacji. Kołnierz dostarczany jest w postaci gotowego wyrobu lub w formie do przycięcia w trakcie montażu.

Oba rodzaje kołnierza Nipro przeznaczone są do ogniochronnego uszczelniania przejść:

 • rur palnych bez izolacji lub z izolacją FEF lub PE,
 • rur niepalnych w izolacji FEF lub PE,
 • rur kompozytowych w izolacji FEF,
 • kabli w rurze osłonowej PVC,
 • wiązki rur grzewczych i tworzywowych.

Montaż

 • Wolne przestrzenie między rurą a krawędzią otworu należy wypełnić zaprawą gipsową, cementową lub wełną mineralną.
 • Kołnierz ECG lub ECGCut należy dobrać do średnicy i zamontować go na rurze.
 • Kołnierz trzeba przytwierdzić do przegrody za pomocą metalowych kotew lub stalowych prętów gwintowanych podkładką i nakrętką.
 • Szczegóły montażu i zastosowania w ETA-22/0020 lub u doradcy marki Niczuk.

Opaski ogniochronne

Opaska Nipro InCut

Zastosowanie

Opaska pęczniejąca, umieszczana wewnątrz przepustu, stosowana jest do uszczelniania ogniochronnego rur tworzywowych, wiązek kabli i izolowanych rur metalowych przechodzących przez ściany i stropy. Dostarczana w rolkach.

Przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania:

 • rur palnych bez izolacji lub z izolacją FEF, PE lub wełny mineralnej,
 • rur stalowych, żeliwnych i miedzianych w izolacji FEF lub PE,
 • rur kompozytowych w izolacji FEF, PE lub wełny mineralnej,
 • wiązki kabli.

Montaż

 • Należy dobrać długość, szerokość i grubość opaski z tabeli zawartej w ETA-22/0021.
 • Opaskę należy owinąć wokół rury lub wiązki.
 • Należy wsunąć całość do wnętrza przegrody. Opaska powinna znajdować się w osi ściany lub 10-15mm od dolnej krawędzi stropu.
 • Przestrzeń między rurą a przegrodą należy wypełnić zaprawą cementową/gipsową lub wełną mineralną.
 • Szczegóły montażu i zastosowania znajdują się w ETA-22/0021 lub u doradcy marki Niczuk.

Opaski ogniochronne

Opaska Nipro InStrip

Zastosowanie

Opaska pęczniejąca, umieszczana wewnątrz przepustu, stosowana do uszczelniania ogniochronnego przejść instalacyjnych rur tworzywowych, przechodzących przez ściany i stropy. Dostarczana w formie gotowego wyrobu.

Przeznaczona do ogniochronnego uszczelniania przejść:

 • rur palnych bez izolacji.

Montaż

 • Należy dobrać opaskę odpowiednio do średnicy zewnętrznej rury lub dociąć pod wymiar. Opaska musi być w jednym odcinku, nie można jej łączyć.
 • Opaskę należy owinąć wokół rury i wsunąć w przepust w osi ściany lub 1 cm powyżej dolnej krawędzi stropu.
 • Pozostałą przestrzeń przepustu należy uzupełnić zaprawą cementową/gipsową lub wełną mineralną.
 • Szczegóły montażu i zastosowania znajdują się w ETA-22/0019 lub u doradcy marki Niczuk.

Farby ogniochronne

Nipro Farba

Zastosowanie

Pęczniejąca farba ogniochronna przeznaczona jest do zabezpieczenia przepustów koryt kablowych, kabli lub ich kombinacji przechodzących przez ściany i stropy.

Przeznaczona do ogniochronnego uszczelniania przejść:

 • kabli i koryt kablowych.

Montaż

 • Wolną przestrzeń przepustu należy wypełnić wełną mineralną.
 • Wełnę należy pokryć warstwą Farby Nipro.
 • Kable oraz koryto również należy pokryć warstwą Farby Nipro.
 • Szczegóły montażu i zastosowania znajdują się w ETA-22/0018 lub u doradcy marki Niczuk.

Pasty ogniochronne

Nipro Pasta 2D

Zastosowanie

Ogniochronna pasta ablacyjna o dużej gęstości, przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść rur izolowanych wełną mineralną.

Przeznaczona do ogniochronnego uszczelniania:

 • rur palnych (z kołnierzem ECG),
 • rur niepalnych w izolacji z wełny mineralnej,
 • przegród ogniowych (odtworzenia ich ciągłości).

Montaż

 • Należy szczelnie wypełnić przestrzeń pomiędzy rurami/kablami a krawędzią otworu za pomocą wełny mineralnej i pasty Nipro 2D lub zaprawą cementową.
 • Powierzchnię wełny mineralnej i przegrody należy pokryć pastą Nipro 2D.
 • Szczegóły montażu i zastosowania znajdują się w ETA-22/0018 lub u doradcy marki Niczuk.

Pasty ogniochronne

Pasta Nipro INT-1

Zastosowanie

Pasta pęczniejąca przeznaczona do zabezpieczania ogniochronnego rur stalowych lub żeliwnych bez izolacji, rur tworzywowych, przechodzących przez ściany i stropy.

Przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:

 • rur stalowych, żeliwnych i miedzianych,
 • rur palnych.

Montaż

 • Przestrzeń pomiędzy rurą a przegrodą należy szczelnie wypełnić, stosując wełnę mineralną lub zaprawę cementową.
 • Należy nanieść pastę ogniochronną Nipro INT-1 na przegrodę i rurę zgodnie z zaleceniami z ETA-22/0018.
 • Szczegóły montażu i zastosowania znajdują się w ETA-22/0018 lub u doradcy marki Niczuk.

Tabliczki

Tabliczka Nipro NTFP

Zastosowanie

Tabliczka do uzupełnienia, z informacjami dotyczącymi biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego: klasa odporności ogniowej, nazwa wykonawcy, data wykonania, wykorzystany system. Umieszczana jest w widocznym miejscu obok przepustu przeciwpożarowego.

Opaski ogniochronne

NICZUK MULTITUBE

Opis

Wymiary wkładu
A x g
[mm]
    L      [m]
Masa

[kg]

Oznaczenie do zamówienia Numer katalogowy
40          60×2,5 7,3 kg OOM-60X2,5-40M 80615602540
30          60×4,0 9,0 kg OOM-60X4,0-30M 80615604030
15 100×4,8 10,0 kg OOM-100X4,8-15M 80615104810
30 100×4,8 20,0 kg OOM-100X4,8-30M 80615104830

Zastosowanie

przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:
– rur palnych,
– rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
– wiązek kabli
przez przegrody rozdzielenia pożarowego.

Montaż:

Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej

produkty W OFERCIE NOVOTERM POZNAŃ

kauczuk syntetyczny

Izolacje POLIETYLEN

izolacje poliuretan

Wełna mineralna

płyty styropianowe

Otuliny styropianowe

systemy wentylacyjne

systemy zamocowań

Bierna ochrona p.poż.

Akcesoria montażowe

Chłodzenie i klimatyzacja

zapytania indywidualne

+48 661 22 33 20