Oferta

Opaski ogniochronne MULTITUBE

 

Wymiary wkładu
A x g
[mm]
    L      [m]
Masa

[kg]
Oznaczenie do zamówienia Numer katalogowy
40          60x2,5 7,3 kg OOM-60X2,5-40M 80615602540
30          60x4,0 9,0 kg OOM-60X4,0-30M 80615604030
15 100x4,8 10,0 kg OOM-100X4,8-15M 80615104810
30 100x4,8 20,0 kg OOM-100X4,8-30M 80615104830

Zastosowanie

przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:
- rur palnych, 
- rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
- wiązek kabli
przez przegrody rozdzielenia pożarowego.

Montaż:
Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej.

W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się
z przedstawicielem firmy Niczuk Metall-PL.