Oferta

Hvac Lamella Mat AluCoat

Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i welną nie może przekraczać +80°C.

Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około 200°C. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000°C. 

Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru 250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
Wymiary
Szerokość x Długość Grubość
1000x10000 mm 20-100 mm
1000x8000 mm Zgodnie z EN 823
1000x6000 mm  
1000x5000 mm  
1000x4000 mm  
1000x3000 mm  
1000x2500 mm  
Zgodnie z EN 822  

Zastosowanie