Oferta

Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej. 

Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i welną nie może przekraczać +80°C.

Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około 200°C. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000°C. 

Szerokość x Długość Grubość
Szerokość 1000 lub 500 mm. Długość 2500- 10000 mm w zależności od grubości produktu 20 - 50 mm
Zgodnie z EN 822 Zgodnie z EN 823

 

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z
Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru ≤ 50 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Zastosowanie