Oferta

Armaflex ACE PLUS

Armaflex ACE to najlepiej rozpoznawalny na rynku polskim materiał izolacyjny do
zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Przez lata obecności na rynku Armaflex ACE
zdobył sobie uznanie zarówno wśród inwestorów jaki i wykonawców, którzy docenili
oferowaną jakość, stałość parametrów oraz trwałość Armaflexu. Armaflex ACE Plus to
posiadająca jeszcze lepsze parametry techniczne izolacja, która wyznacza nowe
standardy, oferując sprawdzoną i potwierdzoną przez niezależne instytuty euroklasę
ogniową i odpowiadające wymogom polskiego prawa właściwości izolacyjne. Armaflex ACE
Plus to elastyczna izolacja na bazie kauczuku syntetycznego, zabezpieczająca przed
kondensacją pary wodnej na instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych.
Armaflex ACE Plus znakowany jest znakiem CE, co oznacza, że spełnia wymogi
Zharmonizowanej Europejskiej Normy Wyrobu Budowlanego PN-EN 14304:2009 i podlega
ciągłej kontroli jakościowej deklarowanych parametrów oraz właściwości ogniowych, które
potwierdzone są w wymaganym przez prawo Certyfikacie Stałości Właściwości Użytkowych
Wyrobu.

Zastosowanie

Izolacja/ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji,
ogrzewnictwie, technice sanitarnej oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii.