Aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych-obowiązek informacyjny

2018-05-25

Szanowni Państwo,

Novoterm Zbigniew Przybyszewski (dalej: Novoterm), jako jeden z największych dystrybutorów materiałów izolacyjnych, informuje, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z art. 14 RODO ochrona danych osobowych dotyczy osób fizycznych, nie osób prawnych.
Z kolei art. 32 RODO mówi o tym, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być udzielona świadomie.

W związku z powyższym oświadczamy:

1. Wszelkie dane osobowe, które do tej pory, za Państwa zgodą, od Państwa otrzymaliśmy będą

w dalszym ciągu wykorzystywane i przetwarzane w następujących celach:

- zawarcia i realizacji umowy (kupna-sprzedaży);

- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

- sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Novoterm;

- prowadzenia działań marketingowych podejmowanych Novoterm samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

- dochodzenia roszczeń;

- archiwizacji;

- udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, zapytania ofertowe;

2. Dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej i w formie zapisków

w siedzibie firmy Novoterm, tj. w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 350A, na służbowych komputerach wybranych pracowników firmy oraz na serwerach chronionych (w chmurze).

W sprawach związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych prosimy się kontaktować na adres biuro@novoterm.poznan.pl.

3. Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych w całości lub w części (cele wymienione w pkt. 1) można kierować na adres biuro@novoterm.poznan.pl .

4. Informujemy, że dane osobowe naszych klientów nie są wykorzystywane w żaden sposób poza firmą Novoterm. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
Procedury wewnętrzne Novoterm-u zobowiązują pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po okresie zatrudnienia przez okres trzech lat (zgodnie z art. 100 KP).

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przetwarzania i przechowywania Państwa danych jest uzależniony od celu, w jakim dane są wykorzystywane. Łączące nas relacje handlowe wyznaczają czas przechowywania danych. Udzielane nam przez Państwa informacje i dane osobowe są stale uzupełniane

w celu poprawienia jakości obsługi.

7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych w celu sprostowania ich, żądania uzupełnienia niekompletnych informacji, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Wszelkie żądania w tym zakresie prosimy kierować na adres biuro@novoterm.poznan.pl

Powrót